Visa do chủ doanh nghiệp bảo lãnh

“Có tám điều có thể khiến một doanh nhân thành công đó là ngoại ngữ, tin học, kinh nghiệm, thành tựu, chăm chỉ, trải nghiệm quốc tế, linh hoạt và tập trung hành động.”

Visa phân loại 457

Đây là một thị thực làm việc phổ biến, cho phép  làm việc cho một nhà tuyển dụng cho đến bốn năm ở Úc. Hiện tại visa này đã có nhiều thay đổi từ năm 2017.

chương trình đề cử chủ doanh nghiệp

Làm thế nào để nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm quốc tế cho công việc tại Australia

chương trình di trú được bảo lãnh theo vùng


Lắng nghe những chia sẻ

" Nếu việc di cư làm thay đổi cuộc sống của bạn, đừng ngần ngại thay đổi"

Yusof Nhập cư Úc năm 2004.
Liên Hệ Ngay